Super Jigsaw Medley

Super Jigsaw Medley

Vui vẻ, nhàn hạ, và có nhiều khả comment!
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Điểm
0.9
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Vui vẻ, nhàn hạ, và có nhiều khả comment! Anh có thể sống cả đời ở trò chơi này và chưa bao giờ chơi cùng một câu đố sự cùng cách đó hai lần rồi! Chọn một lựa chọn 50 khác giải câu đó trong chín phân loại ranging từ Hoa Space. Features bao gồm cấu hình nền, skewing hiệu ứng, một resizable chơi đất, một quay chọn cho thêm khó khăn, và lên 910 từng mảnh một trò chơi đố ấy.
Thông tin được cập nhật vào: